§ 1-2.Virkeområde

§ 1-2.Virkeområde

Forskriften gjelder den som tilbyr fornøyelsesinnretning til bruk for publikum.
Forskriften gjelder ikke den del av fornøyelsesinnretning som faller inn under plan- og bygningslovgivningen.