§ 37.Egenskaper

§ 37.Egenskaper

Alt elektrisk utstyr og materiell som inngår i eller skal tilkobles et anlegg skal
  • -
    ha slike egenskaper at det er tilpasset anleggets formål og funksjon og
  • -
    være tilpasset de ytre påvirkninger som kan påregnes fra omgivelsene.
Dersom en utstyrsenhet ikke er utført slik at den vil tåle påkjenningene i det aktuelle miljøet, kan den likevel brukes dersom den i det ferdige anlegget får en egnet og tilstrekkelig tilleggsbeskyttelse.