§ 35.Bygningskonstruksjonens mekaniske og brannsikkerhetsmessige egenskaper

§ 35.Bygningskonstruksjonens mekaniske og brannsikkerhetsmessige egenskaper

Anlegget skal være slik utført at bygningskonstruksjonens mekaniske og brannsikkerhetsmessige egenskaper ikke er svekket.