§ 3.Definisjoner

§ 3.Definisjoner

Elektrisk lavspenningsanlegg
Anlegg med høyeste nominell spenning til og med 1.000 V vekselspenning eller 1.500 V likespenning.