§ 27.Beskyttelse mot spenningsfall i forbrukerens anlegg

§ 27.Beskyttelse mot spenningsfall i forbrukerens anlegg

Anlegget skal være planlagt og utført slik at spenningsfall i anlegget ikke er til hinder for at utstyret får den spenningen det er beregnet for.