§ 25.Beskyttelse mot overspenning

§ 25.Beskyttelse mot overspenning

Mennesker, husdyr og eiendom skal være beskyttet mot:
  • -
    skadelig virkning av isolasjonssvikt eller feil mellom strømkretser med ulike spenninger, og
  • -
    skade som skyldes andre uønsket høye spenninger, for eksempel ved atmosfæriske utladninger eller koblingsoverspenninger.