§ 2.Virkeområde

§ 2.Virkeområde

Forskriften gjelder for prosjektering, utførelse, endring og vedlikehold av elektriske lavspenningsanlegg, herunder lavspenningsanlegg for hoved-, reserve- og nødstrømsforsyning. Forskriften gjelder også for bruk av elektrisk utstyr, inkludert høyspenningsutstyr, tilkoblet lavspenningsanlegg.
Forskriften gjelder ikke for:
 • -
  elektriske forsyningsanlegg omfattende elektriske anlegg for produksjon, overføring og fordeling av elektrisk energi samt visse elektriske anlegg i kraft og transformatorstasjoner samt høyspenningsanlegg i industribedrifter og lignende,
 • -
  elektriske anlegg ombord i skip og sjøredskaper, herunder flyttbare boreplattformer og lignende,
 • -
  elektriske anlegg på innretninger som brukes til undersøkelse og leteboring i petroleumsvirksomheten,
 • -
  elektriske anlegg i luftfartøyer, eller
 • -
  elektroniske telekommunikasjons- og informasjonssystemer.