§ 18.Fordelingssystem

§ 18.Fordelingssystem

Anlegget skal planlegges og utføres slik at det fordelingssystem som benyttes for hele eller deler av anlegget sammen med de sikkerhetstiltak som er påkrevd for de ulike fordelingssystemene, ikke medfører
 • -
  farlig strømgjennomgang,
 • -
  for høye temperaturer som kan føre til forbrenning, brann eller andre skadelige virkninger,
 • -
  avbrudd som kan medføre fare for mennesker, husdyr eller eiendom,
 • -
  skadelig påvirkning av andre deler av anlegget eller utstyr i eller tilkoplet dette.