§ 17.Tilgjengelighet for vedlikehold

§ 17.Tilgjengelighet for vedlikehold

Anlegget skal være planlagt og utført slik at
  • -
    det er tilgjengelig for ettersyn, vedlikehold, reparasjon, betjening og prøving,
  • -
    det er tilstrekkelig plass til å skifte ut og montere enkeltenheter,
  • -
    og at slikt arbeid kan foretas uten fare for den som utfører arbeidet.