Veiledning til § 35

Plan- og bygningsloven og tilhørende forskrifter har utfyllende bestemmelser om dette.