§ 14.Melding

§ 14.Melding

Før utførelse og endring av elektriske anlegg påbegynnes skal det sendes melding til sentral tilsynsmyndighet eller den de bemyndiger. For mindre endringer kreves det ikke melding.
Meldingen skal minst inneholde:
 • -
  eiers/byggherres navn og adresse samt adressen for anlegget,
 • -
  forventet effektforbruk,
 • -
  bruksområde for anlegget,
 • -
  navn på installatør,
 • -
  grensesnitt mellom utførende ved eventuelle delte entrepriser og
 • -
  antatt tidspunkt for ferdigstillelse.
Unntatt fra melding er følgende anlegg, såfremt de ikke er plassert i eksplosjonsfarlig område:
 • -
  Anlegg med nominell spenning ikke høyere enn 50 V vekselspenning og 120 V likespenning.
 • -
  Anlegg i campingvogner, campingbiler o.l.
 • -
  Strømaggregater med ytelser høyst 10 kVA.