§ 8.Klageadgang

§ 8.Klageadgang

Sentral tilsynsmyndighet er klageinstans for vedtak fattet av organ underlagt sentral tilsynsmyndighet.
Departementet er klageinstans for vedtak fattet av sentral tilsynsmyndighet.