Vedlegg II.

Erklæring om at utførelse er i samsvar med forskrift om elektriske lavspenningsanlegg (se § 12)

Installatør:Adresse:
__________________________________________________________________
Type anlegg:Adresse:
__________________________________________________________________
Anvendte normer (se forskriftens § 10):
NrNavn
Eventuelle andre tekniske spesifikasjoner:
__________________________________________________________________
Undertegnede erklærer at anlegget er kontrollert og oppfyller sikkerhetskravene i forskriftens kapittel V. Dokumentasjon i henhold til § 12 er overlevert eier av anlegget.
Sted/datoUnderskrift/Firmastempel
Undertegnedes navn (blokkbokstaver):Stilling:
__________________________________________________________________

Erklæring om at prosjektering er i samsvar med forskrift om elektriske lavspenningsanlegg (se § 12)

Prosjektert av:Adresse:
__________________________________________________________________
Type anlegg:Adresse:
__________________________________________________________________
Anvendte normer (se forskriftens § 10):
NrNavn
Eventuelle andre tekniske spesifikasjoner:
__________________________________________________________________
Undertegnede erklærer at anlegget er planlagt slik at det oppfyller sikkerhetskravene i forskriftens kapittel V. Dokumentasjon i henhold til § 12 er overlevert eier av anlegget.
Sted/datoUnderskrift/Firmastempel
Undertegnedes navn (blokkbokstaver):Stilling:
__________________________________________________________________