Medisinske områder - Beskyttelse mot elektrostatiske utladninger

I rom hvor elektrostatiske utladninger er forbundet med fare for pasient og/ eller omgivelser, skal rommet ha egnet antistatisk gulvbelegg. Resistansen i gulvet skal oppfylle følgende betingelser:
Større enn 50 k Ω (når den nominelle spenningen for anlegget ikke er over 500 V)
Større enn 100 k Ω (når den nominelle spenningen er over 500 V)
Resistansen skal ikke overstige 25 M Ω.
Målinger skal være foretatt i pasientomgivelser og andre relevante områder. Dersom dette tiltaket er benyttet som beskyttelse mot antennelse av brennbare anestesigasser, skal elektromedisinsk utstyr som benyttes være av type AP eller APG. (NEK 400: 710)