Medisinske områder - Beskyttelse ved hjelp av automatisk utkobling av strømforsyningen i TN-system

Kurser som forsyner utstyr i områder for medisinsk bruk gruppe 1 og gruppe 2 innenfor pasientomgivelser skal ha selektiv beskyttelse med jordfeilbryter eller tilsvarende vern med følgende utløsestrøm:
Høyst 30 mA for kurser med overstrømsvern med merkestrøm opp til og med 63 A.
Høyst 300 mA for kurser med overstrømsvern med merkestrøm over 63 A. (NEK 400: 710)