Medisinske områder - Strømtilførsel og fordelingssystem

I medisinske områder gruppe 1 og gruppe 2 skal minst følgende kurser være forsynt fra IT-system:
 • -
  Alle kurser beregnet på tilkobling av elektromedisinsk utstyr.
 • -
  Kurser for operasjons- og undersøkelseslamper o.l. med nominell spenning høyere enn 25 V vekselspenning eller 60 V rippelfri likespenning.
I medisinske områder gruppe 1 og gruppe 2 bør alle stikkontakter være tilknyttet IT-system. Dersom dette ikke er tilfelle, må stikkontaktene være spesielt merket.
TN- og TT-system er likevel tillatt for følgende kurser, under forutsetning av at avbrudd i behandling, undersøkelse eller overvåking kan skje uten fare eller vesentlig ulempe for pasient:
 • -
  Kurser bare for tilkobling av røntgenutstyr.
 • -
  Kurser bare beregnet for utstyr med effektbehov over 5 kW.
 • -
  Kurser som ikke er beregnet for tilkobling av elektromedisinsk utstyr, og hvor tilkoblet utstyr ikke kan komme innenfor «pasientomgivelse».
TN-system skal være TN-S-system, såvidt mulig helt fra transformator eller generator.
Utstyr som ikke kan brukes innenfor pasientomgivelse må normalt være fastmontert, eller i det minste stasjonært. (NEK 400: 710)