Merking av PE- og N-ledere

PE- og N-ledere skal være merket i henhold til IEC 60 446.
Isolerte PEN-ledere skal være merket grønn/ gul gjennom hele lengden med tillegg av lys blå markeringer ved termineringspunktene. (NEK 400: 514.3)