§ 9-6.Spesielle bestemmelser for anlegg for trolleybuss

§ 9-6.Spesielle bestemmelser for anlegg for trolleybuss

Kontaktledninger skal være opplagt slik at de er isolert for nominell spenning i forhold til hverandre og i forhold til jord.