§ 8-6.Tilgjengelige potensialforskjeller, berøringsspenninger og strømmer i jord og jordledere

§ 8-6.Tilgjengelige potensialforskjeller, berøringsspenninger og strømmer i jord og jordledere

Anlegg skal utformes slik at tilgjengelige potensialforskjeller, berøringsspenninger og strømmer i jord og jordledere ikke representerer personfare eller fare for skade på utstyr eller materiell.