§ 8-5.Sikkerhetstiltak for master i kontaktledningsanlegg

§ 8-5.Sikkerhetstiltak for master i kontaktledningsanlegg

Master skal kunne identifiseres. Master skal være slik at de er vanskelig å klatre i for allmennheten.