§ 7-1.Virkeområde

§ 7-1.Virkeområde

Bestemmelsene i dette kapittel gjelder for mekanisk dimensjonering, isolasjon og avstander ved utførelse av lavspenningsluftlinjer med nominell spenning opp til og med 1000 V vekselspenning og 1500 V likespenning. For øvrig henvises til kapittel om elektriske installasjoner.
Unntatt fra bestemmelsene i dette kapittel er:
  • -
    kjørestrømskinne- og kontaktledningsanlegg for sporvei og t-bane og lignende
  • -
    transformatorinstallasjoner og bryterinstallasjoner.