§ 6-6.Sikkerhetstiltak

§ 6-6.Sikkerhetstiltak

Master skal kunne identifiseres. Master skal være slik at de er vanskelig å klatre i for allmennheten.