§ 6-1.Virkeområde

§ 6-1.Virkeområde

Bestemmelsene i dette kapittel gjelder for utførelse av høyspenningsluftlinjer med nominell spenning over 1000 V vekselspenning og 1500 V likespenning.
Unntatt fra bestemmelsene i dette kapittel er:
  • -
    elektriske installasjoner herunder transformatorer i master og luftlinjeinstallasjoner innenfor inngjerdet stasjonsområde
  • -
    bevegelige avspente ledninger i kontaktledningsanlegg for jernbane (lodd-, hydraulisk-, gass- eller fjæravspente ledninger).
Unntatt fra bestemmelsene i § 6-3 og § 6-7 er:
  • -
    fast avspente ledninger i anlegg for jernbane (mate-, forbigang-, forsterkning- og AT-ledninger).