§ 4-5.Installasjoner

§ 4-5.Installasjoner

Installasjoner skal være slik at de er sikre for personell, allmennhet og omgivelser. Installasjoner skal være slik at pålitelig drift sikres. Nødvendig dokumentasjon skal foreligge slik at betjening og vedlikehold kan foregå på en betryggende måte.
Installasjoner skal plasseres eller inngjerdes slik at adgang og inngrep fra uvedkommende unngåes.