§ 4-2.Isolasjon

§ 4-2.Isolasjon

Anleggets isolasjonsnivå skal være tilpasset driftsspenningen og anleggets utførelse slik at pålitelig drift sikres. Isolasjonsavstander skal være tilpasset isolasjonsnivå.
Anlegg skal overvåkes slik at isolasjonsfeil blir detektert og frakoblet.