§ 3-3.Melding

§ 3-3.Melding

Før utførelse og endring av elektriske anlegg som er dekket av denne forskriften skal eier/driver melde disse til tilsynsmyndigheten.
Følgende anlegg er unntatt fra meldeplikt:
 • -
  anlegg med områdekonsesjon
 • -
  flyttbare generatoranlegg
 • -
  faste generatoranlegg med ytelse under 30 kVA
 • -
  anlegg med nominell spenning ikke høyere enn 50 V vekselspenning og 120 V likespenning så fremt de ikke er plassert i eksplosjonsfarlige områder.