§ 2-4.Beskyttelse mot elektrisk sjokk

§ 2-4.Beskyttelse mot elektrisk sjokk

Anlegg skal være slik at det hindrer utilsiktet berøring eller farlig nærhet til spenningssatte anleggsdeler, eller være isolert slik at det er berøringssikkert.
Ved feil på anlegget skal det ikke forekomme farlige berøringsspenninger på utsatte anleggsdeler.