§ 10-8.Overgangsbestemmelser

§ 10-8.Overgangsbestemmelser

«Tiltak ved isolasjonsfeil» § 4-3 gjøres gjeldene også for eksisterende anlegg fra år 2009.
«Elektriske installasjoner i master» § 4-6 gjøres gjeldene også for eksisterende anlegg fra år 2016.