§ 10-7.Ikrafttredelse. Opphevelse av andre forskrifter

§ 10-7.Ikrafttredelse. Opphevelse av andre forskrifter

Forskriften trer i kraft 1. januar 2006.