§ 1-2.Virkeområde

§ 1-2.Virkeområde

Forskriften gjelder for prosjektering, utførelse, drift og vedlikehold av elektriske forsyningsanlegg. Dette omfatter elektriske anlegg med tilhørende bygninger for produksjon, omforming, overføring og fordeling av elektrisk energi, samt høyspenningsinstallasjoner i industribedrifter og lignende.
Forskriften gjelder ikke for:
 • -
  elektriske lavspenningsinstallasjoner i andre bygg og annen industri
 • -
  elektrisk utstyr som tilbys eller omsettes til bruk i elektriske anlegg
 • -
  elektriske anlegg om bord i skip og sjøredskaper, herunder flyttbare boreplattformer og lignende (maritime installasjoner)
 • -
  elektriske anlegg på innretninger for utnyttelse av petroleumsforekomster i indre norske farvann, norsk sjøterritorium og den del av kontinentalsokkelen som er undergitt norsk jurisdiksjon
 • -
  elektriske anlegg på land for petroleumprosessanlegg som er omfattet av petroleumstilsynets forskrifter
 • -
  elektriske anlegg i luftfartøyer
 • -
  teleanlegg.