§ 8-1.Virkeområde

§ 8-1.Virkeområde

Bestemmelsene i dette kapittel gjelder for utførelse av faste tekniske installasjoner i tilknytning til elektrisk jernbanedrift med nominell spenning 15 kV mellom faseleder og jord.
Bestemmelsene omfatter særbestemmelser for kontaktlednings- og banestrømforsyningsanlegg utført som enfase 2-leder høyspenningsanlegg, der den ene lederen er direkte jordet eller som 2-fase 3-leder høyspenningsanlegg der den ene lederen er jordet (+/- 15 kV autotransformatorsystem).
Kapittelet gjelder også for 1000 V togvarmeanlegg med direkte jordet nøytralpunkt eller faseleder.
For omformerstasjoner og transformatorstasjoner gjelder kun bestemmelsene i § 8-3.
Unntatt fra bestemmelsene er elektriske jernbaneanlegg som kommer inn under direktiv 96/48/EF.