§ 9-7.Understasjoner og bryterstasjoner

§ 9-7.Understasjoner og bryterstasjoner

Utførelse av understasjoner, bryterstasjoner og lignende skal tilfredsstille kravene i denne forskrifts tredje del «Spesifikke krav til elektriske installasjoner».