§ 9-1.Virkeområde

§ 9-1.Virkeområde

Bestemmelsene i dette kapittel gjelder for utførelse av faste tekniske installasjoner i tilknytning til elektriske sporveis-, t-baneanlegg og lignende med nominell spenning opp til og med 1000 V AC og 1500 V DC.
Unntatt fra bestemmelsene i dette kapittel er:
  • -
    omformerstasjoner
  • -
    transformatorstasjoner
  • -
    likeretterstasjoner.