Kapittel 9. Elektriske sporveis-, t-baneanlegg og lignende

§ 9-1.Virkeområde

§ 9-1.Virkeområde

Bestemmelsene i dette kapittel gjelder for utførelse av faste tekniske installasjoner i tilknytning til elektriske sporveis-, t-baneanlegg og lignende med nominell spenning opp til og med 1000 V AC og 1500 V DC.
Unntatt fra bestemmelsene i dette kapittel er:
 • -
  omformerstasjoner
 • -
  transformatorstasjoner
 • -
  likeretterstasjoner.

§ 9-2.Mekanisk dimensjonering

§ 9-2.Mekanisk dimensjonering

Kontaktledningsanlegg og kjørestrømskinneanlegg skal dimensjoneres for å tåle påregnelige mekaniske, klimatiske og andre naturgitte påkjenninger. Liner, strømskinner og luftkabler skal ikke kunne komme i farlig nærhet til andre objekter som følge av påregnelige påkjenninger.

§ 9-3.Avstander, hinder ved kryssinger og nærføringer til kjørestrømskinne- og kontaktledningsanlegg

§ 9-3.Avstander, hinder ved kryssinger og nærføringer til kjørestrømskinne- og kontaktledningsanlegg

Kjørestrømskinne- og kontaktledningsanlegg skal ha tilstrekkelig avstand til omgivelsene eller hindere for å unngå fare for personer og for materielle verdier.
Spenningssatte deler skal ha tilstrekkelig avstand innbyrdes og til anleggsdeler med jordpotensiale for sikker drift.

§ 9-4.Sikkerhetstiltak

§ 9-4.Sikkerhetstiltak

Master skal være slik at de er vanskelig å klatre i for allmennheten.

§ 9-5.Tilgjengelige potensialforskjeller, berøringsspenninger og strømmer i jord og jordledere

§ 9-5.Tilgjengelige potensialforskjeller, berøringsspenninger og strømmer i jord og jordledere

Anlegg skal utformes slik at tilgjengelige potensialforskjeller, berøringsspenninger og strømmer i jord og jordledere ikke representerer personfare eller fare for skade på utstyr eller materiell.

§ 9-6.Spesielle bestemmelser for anlegg for trolleybuss

§ 9-6.Spesielle bestemmelser for anlegg for trolleybuss

Kontaktledninger skal være opplagt slik at de er isolert for nominell spenning i forhold til hverandre og i forhold til jord.

§ 9-7.Understasjoner og bryterstasjoner

§ 9-7.Understasjoner og bryterstasjoner

Utførelse av understasjoner, bryterstasjoner og lignende skal tilfredsstille kravene i denne forskrifts tredje del «Spesifikke krav til elektriske installasjoner».

§ 9-1.Virkeområde

Bestemmelsene i dette kapittel gjelder for utførelse av faste tekniske installasjoner i tilknytning til elektriske sporveis-, t-baneanlegg og lignende med nominell spenning opp til og med 1000 V AC og 1500 V DC.
Unntatt fra bestemmelsene i dette kapittel er:
 • -
  omformerstasjoner
 • -
  transformatorstasjoner
 • -
  likeretterstasjoner.

§ 9-2.Mekanisk dimensjonering

Kontaktledningsanlegg og kjørestrømskinneanlegg skal dimensjoneres for å tåle påregnelige mekaniske, klimatiske og andre naturgitte påkjenninger. Liner, strømskinner og luftkabler skal ikke kunne komme i farlig nærhet til andre objekter som følge av påregnelige påkjenninger.

§ 9-3.Avstander, hinder ved kryssinger og nærføringer til kjørestrømskinne- og kontaktledningsanlegg

Kjørestrømskinne- og kontaktledningsanlegg skal ha tilstrekkelig avstand til omgivelsene eller hindere for å unngå fare for personer og for materielle verdier.
Spenningssatte deler skal ha tilstrekkelig avstand innbyrdes og til anleggsdeler med jordpotensiale for sikker drift.

§ 9-4.Sikkerhetstiltak

Master skal være slik at de er vanskelig å klatre i for allmennheten.

§ 9-5.Tilgjengelige potensialforskjeller, berøringsspenninger og strømmer i jord og jordledere

Anlegg skal utformes slik at tilgjengelige potensialforskjeller, berøringsspenninger og strømmer i jord og jordledere ikke representerer personfare eller fare for skade på utstyr eller materiell.

§ 9-6.Spesielle bestemmelser for anlegg for trolleybuss

Kontaktledninger skal være opplagt slik at de er isolert for nominell spenning i forhold til hverandre og i forhold til jord.

§ 9-7.Understasjoner og bryterstasjoner

Utførelse av understasjoner, bryterstasjoner og lignende skal tilfredsstille kravene i denne forskrifts tredje del «Spesifikke krav til elektriske installasjoner».