§ 8-3.Isolasjon og isolasjonsavstander i 15 kV-anlegg for jernbane

§ 8-3.Isolasjon og isolasjonsavstander i 15 kV-anlegg for jernbane

Isolasjonsnivået for isolatorer, kabler og utstyr skal dimensjoneres for de spenninger som kan forekomme slik at det oppnås tilfredsstillende driftssikkerhet.