§ 6-7.Jordingssystem

§ 6-7.Jordingssystem

Jordingssystemet unntatt arbeidsjordinger skal konstrueres slik at:
 • -
  det gir personsikkerhet mot farlige berøringsspenninger, også ved høyeste jordfeilstrøm
 • -
  skade på eiendom og utrustning forhindres
 • -
  det dimensjoneres for å tåle termisk påkjenning fra feilstrømmer
 • -
  det dimensjoneres for å tåle korrosjon og mekaniske påkjenninger i hele det elektriske anleggets levetid
 • -
  det gir nødvendig driftspålitelighet av linjen.