Fjerde del: Spesifikke krav for luftlinjer

§ 6-1.Virkeområde

§ 6-1.Virkeområde

Bestemmelsene i dette kapittel gjelder for utførelse av høyspenningsluftlinjer med nominell spenning over 1000 V vekselspenning og 1500 V likespenning.
Unntatt fra bestemmelsene i dette kapittel er:
 • -
  elektriske installasjoner herunder transformatorer i master og luftlinjeinstallasjoner innenfor inngjerdet stasjonsområde
 • -
  bevegelige avspente ledninger i kontaktledningsanlegg for jernbane (lodd-, hydraulisk-, gass- eller fjæravspente ledninger).
Unntatt fra bestemmelsene i § 6-3 og § 6-7 er:
 • -
  fast avspente ledninger i anlegg for jernbane (mate-, forbigang-, forsterkning- og AT-ledninger).

§ 6-2.Mekanisk dimensjonering

§ 6-2.Mekanisk dimensjonering

Høyspenningsluftlinjer skal dimensjoneres for å tåle påregnelige klimatiske og andre naturgitte påkjenninger som islast, vindlast, temperatur, flom, snøsig, jorderosjon og lignende.

§ 6-3.Isolasjon

§ 6-3.Isolasjon

Luftledningsanlegg skal være dimensjonert for påregnelige koplings- og lynoverspenninger. Isolasjonsnivået skal fastsettes etter en vurdering basert på retningslinjer for isolasjonskoordinering gitt i relevante normer. Ledere skal være isolert for spenninger opp til og med 24 kV med mindre ledningen fremføres i utmark eller det ikke er mulig etter forholdene på stedet.

§ 6-4.Avstander, kryssinger og nærføringer

§ 6-4.Avstander, kryssinger og nærføringer

Luftledningsanlegg skal ha tilstrekkelige avstand til omgivelsene for å unngå fare for allmennheten og materielle verdier.
Spenningssatte deler skal ha tilstrekkelig avstand innbyrdes og til anleggsdeler med jordpotensiale som sikkerhet mot overslag ved lyn- og koplingsoverspenninger.

§ 6-5.Fellesføring

§ 6-5.Fellesføring

Fellesføringer av ledningsanlegg skal utføres slik at det ikke oppstår unødig fare ved overførte spenninger, induserte påvirkninger eller sammenslag. Arbeid på ledningsanleggene skal kunne utføres på en trygg måte.

§ 6-6.Sikkerhetstiltak

§ 6-6.Sikkerhetstiltak

Master skal kunne identifiseres. Master skal være slik at de er vanskelig å klatre i for allmennheten.

§ 6-7.Jordingssystem

§ 6-7.Jordingssystem

Jordingssystemet unntatt arbeidsjordinger skal konstrueres slik at:
 • -
  det gir personsikkerhet mot farlige berøringsspenninger, også ved høyeste jordfeilstrøm
 • -
  skade på eiendom og utrustning forhindres
 • -
  det dimensjoneres for å tåle termisk påkjenning fra feilstrømmer
 • -
  det dimensjoneres for å tåle korrosjon og mekaniske påkjenninger i hele det elektriske anleggets levetid
 • -
  det gir nødvendig driftspålitelighet av linjen.

§ 6-8.Linjebefaring

§ 6-8.Linjebefaring

Luftlinjer skal befares i nødvendig utstrekning for å kontrollere at de er i forskriftsmessig stand.

§ 7-1.Virkeområde

§ 7-1.Virkeområde

Bestemmelsene i dette kapittel gjelder for mekanisk dimensjonering, isolasjon og avstander ved utførelse av lavspenningsluftlinjer med nominell spenning opp til og med 1000 V vekselspenning og 1500 V likespenning. For øvrig henvises til kapittel om elektriske installasjoner.
Unntatt fra bestemmelsene i dette kapittel er:
 • -
  kjørestrømskinne- og kontaktledningsanlegg for sporvei og t-bane og lignende
 • -
  transformatorinstallasjoner og bryterinstallasjoner.

§ 7-2.Mekanisk dimensjonering

§ 7-2.Mekanisk dimensjonering

Lavspenningsluftlinjer skal dimensjoneres for å tåle de påregnelige klimatiske og andre naturgitte påkjenninger de kan bli utsatt for. Liner og luftkabler skal ikke kunne komme i farlig nærhet til andre objekter som følge av mekaniske påkjenninger.

§ 7-3.Isolasjon

§ 7-3.Isolasjon

Ledere uten isolasjonsbelegg og uisolert materiell er normalt ikke tillatt i ledningsanlegg.

§ 7-4.Avstander, kryssinger og nærføringer

§ 7-4.Avstander, kryssinger og nærføringer

Luftledningsanlegg skal ha tilstrekkelig avstand til omgivelsene for å unngå fare for allmennheten og for materielle verdier.
Spenningssatte deler skal ha tilstrekkelig avstand innbyrdes og til anleggsdeler med jordpotensiale som sikkerhet mot overslag og for å unngå fare ved kryssinger og nærføringer.

§ 7-5.Fellesføringer

§ 7-5.Fellesføringer

Fellesføringer av ledningsanlegg skal utføres slik at det ikke oppstår unødig fare ved overførte spenninger, induserte påvirkninger eller sammenslag. Arbeid på ledningsanleggene skal kunne utføres på en trygg måte.

§ 7-6.Jordingssystem

§ 7-6.Jordingssystem

Beskyttelsesjording av lavspennings luftlinjer skal utføres i henhold til krav til jordingssystem for lavspenningsinstallasjoner, § 5-5.

Kapittel 6. Høyspenningsluftlinjer

§ 6-1.Virkeområde

Bestemmelsene i dette kapittel gjelder for utførelse av høyspenningsluftlinjer med nominell spenning over 1000 V vekselspenning og 1500 V likespenning.
Unntatt fra bestemmelsene i dette kapittel er:
 • -
  elektriske installasjoner herunder transformatorer i master og luftlinjeinstallasjoner innenfor inngjerdet stasjonsområde
 • -
  bevegelige avspente ledninger i kontaktledningsanlegg for jernbane (lodd-, hydraulisk-, gass- eller fjæravspente ledninger).
Unntatt fra bestemmelsene i § 6-3 og § 6-7 er:
 • -
  fast avspente ledninger i anlegg for jernbane (mate-, forbigang-, forsterkning- og AT-ledninger).

§ 6-2.Mekanisk dimensjonering

Høyspenningsluftlinjer skal dimensjoneres for å tåle påregnelige klimatiske og andre naturgitte påkjenninger som islast, vindlast, temperatur, flom, snøsig, jorderosjon og lignende.

§ 6-3.Isolasjon

Luftledningsanlegg skal være dimensjonert for påregnelige koplings- og lynoverspenninger. Isolasjonsnivået skal fastsettes etter en vurdering basert på retningslinjer for isolasjonskoordinering gitt i relevante normer. Ledere skal være isolert for spenninger opp til og med 24 kV med mindre ledningen fremføres i utmark eller det ikke er mulig etter forholdene på stedet.

§ 6-4.Avstander, kryssinger og nærføringer

Luftledningsanlegg skal ha tilstrekkelige avstand til omgivelsene for å unngå fare for allmennheten og materielle verdier.
Spenningssatte deler skal ha tilstrekkelig avstand innbyrdes og til anleggsdeler med jordpotensiale som sikkerhet mot overslag ved lyn- og koplingsoverspenninger.

§ 6-5.Fellesføring

Fellesføringer av ledningsanlegg skal utføres slik at det ikke oppstår unødig fare ved overførte spenninger, induserte påvirkninger eller sammenslag. Arbeid på ledningsanleggene skal kunne utføres på en trygg måte.

§ 6-6.Sikkerhetstiltak

Master skal kunne identifiseres. Master skal være slik at de er vanskelig å klatre i for allmennheten.

§ 6-7.Jordingssystem

Jordingssystemet unntatt arbeidsjordinger skal konstrueres slik at:
 • -
  det gir personsikkerhet mot farlige berøringsspenninger, også ved høyeste jordfeilstrøm
 • -
  skade på eiendom og utrustning forhindres
 • -
  det dimensjoneres for å tåle termisk påkjenning fra feilstrømmer
 • -
  det dimensjoneres for å tåle korrosjon og mekaniske påkjenninger i hele det elektriske anleggets levetid
 • -
  det gir nødvendig driftspålitelighet av linjen.

§ 6-8.Linjebefaring

Luftlinjer skal befares i nødvendig utstrekning for å kontrollere at de er i forskriftsmessig stand.

Kapittel 7. Lavspenningsluftlinjer

§ 7-1.Virkeområde

Bestemmelsene i dette kapittel gjelder for mekanisk dimensjonering, isolasjon og avstander ved utførelse av lavspenningsluftlinjer med nominell spenning opp til og med 1000 V vekselspenning og 1500 V likespenning. For øvrig henvises til kapittel om elektriske installasjoner.
Unntatt fra bestemmelsene i dette kapittel er:
 • -
  kjørestrømskinne- og kontaktledningsanlegg for sporvei og t-bane og lignende
 • -
  transformatorinstallasjoner og bryterinstallasjoner.

§ 7-2.Mekanisk dimensjonering

Lavspenningsluftlinjer skal dimensjoneres for å tåle de påregnelige klimatiske og andre naturgitte påkjenninger de kan bli utsatt for. Liner og luftkabler skal ikke kunne komme i farlig nærhet til andre objekter som følge av mekaniske påkjenninger.

§ 7-3.Isolasjon

Ledere uten isolasjonsbelegg og uisolert materiell er normalt ikke tillatt i ledningsanlegg.

§ 7-4.Avstander, kryssinger og nærføringer

Luftledningsanlegg skal ha tilstrekkelig avstand til omgivelsene for å unngå fare for allmennheten og for materielle verdier.
Spenningssatte deler skal ha tilstrekkelig avstand innbyrdes og til anleggsdeler med jordpotensiale som sikkerhet mot overslag og for å unngå fare ved kryssinger og nærføringer.

§ 7-5.Fellesføringer

Fellesføringer av ledningsanlegg skal utføres slik at det ikke oppstår unødig fare ved overførte spenninger, induserte påvirkninger eller sammenslag. Arbeid på ledningsanleggene skal kunne utføres på en trygg måte.

§ 7-6.Jordingssystem

Beskyttelsesjording av lavspennings luftlinjer skal utføres i henhold til krav til jordingssystem for lavspenningsinstallasjoner, § 5-5.