§ 4-1.Virkeområde

§ 4-1.Virkeområde

Bestemmelsene i dette kapittel gjelder for utførelse av høyspenningsinstallasjoner med nominell spenning over 1000 V vekselspenning og 1500 V likespenning.
Unntatt fra bestemmelsene i dette kapittel er:
  • -
    luftlinjer.