§ 4-3.Tiltak ved isolasjonsfeil i høyspenningsnett

§ 4-3.Tiltak ved isolasjonsfeil i høyspenningsnett

Topolet jordfeil og kortslutning skal koples ut hurtig og automatisk.
Enpolet jordfeil skal utkoples hurtigst mulig og innen følgende tider. Tidene inkluderer ikke eventuelle gjeninnkoplinger:
- Direktejordet nett:8sek
- Motstandsjordet nett:30sek
- Isolert og spolejordet nett:
- Luftnett og blandet kabel/luft-nett med tilknyttet distribusjonstransformator:10sek
- Luftnett og blandet kabel/luft-nett uten tilknyttet distribusjonstransformator:120min
- Industrinett med luftnett og blandet kabel/luft-nett:120min
- Kabelnett (uten luftledning) med global jording:240min

Nett skal overvåkes kontinuerlig, og klarering for bortkopling av jordfeilen igangsettes umiddelbart.