§ 2-9.Helsefare forbundet med elektriske og magnetiske felt

§ 2-9.Helsefare forbundet med elektriske og magnetiske felt

Elektriske og magnetiske felt fra installasjoner skal ikke forårsake helseskade.