§ 2-8.Tekniske forhold forbundet med elektriske og magnetiske felt

§ 2-8.Tekniske forhold forbundet med elektriske og magnetiske felt

Anleggene skal fungere tilfredsstillende i sitt elektromagnetiske miljø uten å introdusere uakseptable elektromagnetiske forstyrrelser.