§ 2-6.Beskyttelse mot farlig overspenning, underspenning og jordfeil

§ 2-6.Beskyttelse mot farlig overspenning, underspenning og jordfeil

Anlegg skal være slik at det tåler normalt forekommende spenninger, inkludert overspenninger som normalt kan forventes.
Overføring av høye spenninger til lavspenningsanlegg eller andre gjenstander og anlegg skal unngås.
Anlegg skal være slik at underspenninger, jordfeil eller bortfall av faser ikke medfører følgeskader så langt dette med rimelighet kan oppnås.