§ 1-4.Dispensasjon

§ 1-4.Dispensasjon

Tilsynsmyndigheten kan ved særlige forhold gi dispensasjon fra denne forskriften.