§ 9-1.Forholdet til forvaltningsloven

§ 9-1.Forholdet til forvaltningsloven

Når ikke annet er bestemt gjelder forvaltningsloven for behandling av saker etter denne lov.