§ 8-2.Teknisk kontrollorgan

§ 8-2.Teknisk kontrollorgan

Myndigheten kan gi forskrifter om krav til teknisk kontrollorgan.