§ 7-5.Database

§ 7-5.Database

Myndigheten kan gi pålegg om bruk av database som anvendes i forbindelse med elektronisk kommunikasjon og som inneholder opplysninger om eller er knyttet til nummer, navn eller adresser.
Myndigheten kan utpeke organisasjon for administrasjon av slike databaser.
Myndigheten kan gi forskrifter om bruk av database og om utpeking.