§ 7-2.Pålegg om bruk av nummer, navn og adresser

§ 7-2.Pålegg om bruk av nummer, navn og adresser

Myndigheten kan gi pålegg om å ta i bruk og overta nummer, nummerserier, navn og adresser, samt å ta i bruk planer for nummer, navn og adresser.
Myndigheten kan gi nærmere forskrifter om slike pålegg.