§ 6-6.Satellittnettverk

§ 6-6.Satellittnettverk

Etter anmodning skal myndigheten på åpne, transparente, objektive og ikke-diskriminerende vilkår gjennomføre innmelding av satellittnettverk til internasjonalt register.
Myndigheten kan gi forskrifter om krav til anmodning og innmeldingsprosessen.