§ 6-3.Vilkår for frekvenstillatelser

§ 6-3.Vilkår for frekvenstillatelser

Det kan knyttes vilkår til tillatelser om bruk av frekvenser i det elektromagnetiske frekvensspekteret. Slike vilkår kan kun gjelde:
 1. 1.
  angivelse av tjeneste, nettype eller teknologi frekvensene skal brukes til
 2. 2.
  faktisk og effektiv bruk av frekvensene
 3. 3.
  geografisk og befolkningsmessig dekning
 4. 4.
  tekniske og operasjonelle forhold for å unngå skadelig interferens og for å begrense risikoen ved elektromagnetisk stråling
 5. 5.
  tillatelsens varighet, under hensyntagen til tilstrekkelig tilbakebetalingstid for den aktuelle tjeneste
 6. 6.
  retten til å overdra tillatelse
 7. 7.
  vederlag for tillatelse
 8. 8.
  individuelle forpliktelser i samsvar med tilbud
 9. 9.
  forpliktelser i henhold til relevante internasjonale overenskomster om bruk av frekvenser
 10. 10.
  forpliktelser knyttet til prøvedrift, forskning og annen eksperimentell bruk av frekvenser.
Myndigheten kan etter søknad endre teknologi- eller tjenestespesifikke restriksjoner, jf. første ledd nr. 1. Myndigheten kan etter søknad fjerne begrensninger i retten til å overdra tillatelse, jf. nr. 6.