§ 4-7.Ikke-diskriminering

§ 4-7.Ikke-diskriminering

Myndigheten kan pålegge tilbyder med sterk markedsstilling å tilby samtrafikk og tilgang til eksterne tilbydere på ikke-diskriminerende vilkår.
Myndigheten kan pålegge tilbyder med sterk markedsstilling å tilby samtrafikk og tilgang til andre tilbydere på samme eller likeverdige vilkår og til samme eller likeverdig kvalitet som det tilbys egen virksomhet, datterselskaper eller partnervirksomheter.
På forespørsel skal anvendelse i egen virksomhet rapporteres til myndigheten, jf. § 10-3.
Myndigheten kan gi forskrifter om ikke-diskriminering.